Bass-Baritone

Cezary Doda, bas-baryton

Cezary Doda portrait black and white

Występował przed publicznością od osiemnastego roku życia. Pierwsze kroki na estradzie koncertowej i scenie teatralnej stawiał jako skrzypek solista w tournee operetkowych. Akompaniował na skrzypcach ówczesnym gwiazdom Operetki Warszawskiej. Jedną z nich był popularny tenor Mieczysław Wojnicki.

Otoczony głosami profesjonalistów Cezary pokochał operę.

W przygotowaniach do egzaminów na wydział wokalno-aktorski Akademii Muzycznej wiedzy i doświadczenia użyczyli mu bas Teatru Wielkiego w Warszawie – Edward Pawlak i aktorka przedwojennych scen Janina Godlewska-Bogucka, znana także dzięki oskarowemu filmowi „Pianista”, który m.in. opowiada o jej heroicznych czynach w czasie okupacji niemieckiej.

Ponadto wskazówek aktorskich udzielił przyszłemu śpiewakowi ówczesny gwiazdor filmowy Tomasz Stockinger.

Warszawska Akademia Muzyczna przygotowała Cezarego do zawodu śpiewaka pod skrzydłami Aliny Bolechowskiej, niegdyś gwiazdy Teatru Wielkiego, w chwili ówczesnej konsultantki wokalnej opery stołecznej. Jedną z uczennic Aliny Bolechowskiej była gwiazda opery Ewa Podleś.

Po otrzymaniu dyplomu Akademii Muzycznej im.Fryderyka Chopina Cezary wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczął współpracę z nowojorskimi operami i biurami koncertowymi.

Brandenburg Opera, Liederkranz Opera, Di Capo Opera, New York Chamber Opera i National Lyric Opera zaoferowały mu role w przedstawieniach i występy na estradach koncertowych.

Był księciem Greminem w „Eugeniuszu Onieginie” Czajkowskiego, Fordem w „Wesołych Kumoszkach z Windsoru” Niccolaia, śpiewał w „Królu Włóczęgów” Friemla, był królem Szkocji w „Ariodante” Handla, bonapartystą Angelottim w „Tosce” Pucciniego. „Rigoletto” Verdiego w jednej inscenizacji przyniósł mu rolę księcia Ceprano, w innej postać zabójcy Sparafucile. Grał królów i służących. Kapłanów i libertynów.

Miłość do muzyki nie ograniczała Cezarego wyłącznie do opery. Pieśniarstwo, jak i kantatowo-orytoryjny świat dźwiękowy miały mu wiele do zaoferowania. Także w znaczeniu historycznym.

W 1999 roku Cezary miał zaszczyt wziąć udział w koncercie, który po raz pierwszy w historii nowojorskiej Carnegie Hall zaprezentował Fryderyka Chopina nie tylko jako twórcę dzieł fortepianowych, ale także jako kompozytora muzyki wokalnej. Pierwszy raz z najsłynniejszej sceny koncertowej Ameryki popłynęła muzyka wielkiego Fryderyka ze słowami Adama Mickiewicza i innych poetów. Po polsku.

W Carnegie Hall Cezary wystąpił trzykrotnie. Sala Weil Recital była pierwsza, po niej kolejno Stern Auditorium i Zankel Hall.

Inne historyczne wydarzenie z udziałem Cezarego Dody miało miejsce w Katedrze Sw.Patryka na Manhattanie. Także w roku 1999 odbyła się tam pierwsza msza w języku polskim. Ilość uczestniczących przekroczyła oczekiwania organizatorów. Ruch kołowy na Piątej Aleji musiał zostać przekierowany. Cezary był tego dnia w katedrze jednym z kilku solistów prezentujących repertuar oratoryjny i średniowieczną muzykę liturgiczną z oryginalnym polskim tekstem.

Jako finalista konkursu im.Marcelli Sembrich i laureat grantu Fundacji Kościuszkowskiej, Cezary występował dla Fundacji wielokrotnie. Jednym z pamiętnych wydarzeń zorganizowanych przez to „Amerykańskie Centrum Polskiej Kultury” był bal w Wielkiej Sali Waldorf Astoria na Park Avenue. Wśród gości honorowych, najbliżej estrady, wykonań Cezarego słuchały m.in. Martha Eggerth-Kiepura i Lee Radziwiłł.

Poza operą Cezary Doda często brał udział w koncertach na cele charytatywne. M.in na odbudowę Teatru Polskiego we Wrocławiu, na pomoc powodzianom w Polsce, na rzecz osób niepełnosprawnych. Zanim przeszedł na wczesną „wokalną emeryturę” w roku 2010, całkowity dochód z ostatniego koncertu przekazał na rzecz Amerykańskiego Stowarzyszenia Do Walki z Rakiem.  

Cezar Doda, bass-baritone

Performed in front of the international audiences since he was eighteen years old. First in his native Poland as a violinist with a touring operetta company.

His first solos enriched performances of many Polish operetta stars. Among those – popular tenor Mieczyslaw Wojnicki .

Surrounded with classically trained voices Cezary fell in love with opera.

His preparations for the classical voice department at the Warsaw Academy of Music began with vocal training and acting classes under guidance of Edward Pawlak – National Opera bass and Janina Godlewska-Bogucka – actress known for her numerous performances and heroic effort to save lives during WW II  (Janina is one of the characters in the Oscar awarded movie “The Pianist”). Some acting advice was also provided to Cezary by the movie star of the 80’s Tomasz Stockinger.

At the Academy, he studied with great Polish soprano, Alina Bolechowska, also teacher to international opera star Ewa Podleś.

After graduating, Cezary immigrated to the United States and started performing as Cezar Doda with Brandenburg Opera, Liederkranz Opera, New York Chamber Opera, Di Capo Opera and the touring National Lyric Opera. He played major and comprimario parts in many operatic performances and some musicals. It was Prince Gremin in “Eugene Onegin”(Tchaikovsky), Mr.Ford in “Merry Wives of Windsor”(Nicolai),  Captain Archer in “The King of the Vagabonds” (Frieml), King of Scotland in “Ariodante” (Handel), Angelotti in “Tosca” (Puccini), Sparafucile in “Rigoletto” (Verdi) and many others.

Cezar’s love for classical music didn’t limit his singing to the operatic repertoire. He took part in numerous art song and oratorio concerts, some to become historical events.

Invited to present Fryderyk Chopin, known to the world as one of the greatest piano composers, this time as an art song creator, Cezar performed some of the Chopin songs first time in history of the Carnegie Hall. It was one of his three performances at the famous “Temple of Music”. Each time it was different stage: Weil Recital Hall was first, then came the Stern Auditorium and Zankel Hall.

“To be able to tell the world that the greatest Polish piano composer also created vocal pieces…and to make those songs be heard from the greatest concert stage in America is certainly one of my greatest achievements” – Cezar shared with “Polonia” press right after the concert.

Another first-time-in-history-event was a patriotic manifestation of Polish culture also in New York City. In 1999 St. Patrick Cathedral decided to have first mass ever…in Polish. The number of spectators exceeded expectations. Fifth Avenue had to be partially closed, traffic was re-directed. Cezar was one of the few soloists (some came from Poland) invited to perform oratorio and medieval liturgy music in Polish.  

As a finalist of Marcella Sembrich Competition and grantee of the Kosciuszko Foundation, Cezar Doda performed many times for this famous “American Center of Polish Culture”. One of the most memorable events took place at the Great Ballroom of Waldorf-Astoria, where Martha Eggerth-Kiepura and Lee Radziwill were among the honorary guests.

Cezar Doda also organized and produced many charity concerts. He took part in charity events organized by the others as well. To re-built “Teatr Polski” in Wrocław, Poland, to help Polish flood victims, to support handicapped children. Before he announced his early “vocal retirement” in 2010, Cezar organized an event for American Cancer Society.