Voiceover

Cezary Doda, głos radia i telewizji

Jeszcze przed ukończeniem wydziału wokalno-aktorskiego Warszawskiej Akademii Muzycznej, Cezary stał się głosem studia nagraniowego jego Alma Mater.

„Kronika Filmowa” , używana przez studentów wydziału Reżyserii Dźwięku do ćwiczeń nad łączeniem obrazu ze ścieżką dźwiękową, wymagała głosu, który mógłby zastąpić znanych komentatorów. Bas-baryton Cezarego okazał się godny tego zadania.

Kiedy Mur Berliński przestał dzielić wschód Europy od zachodu i nowy porządek ruszał ku dziejowym wyzwaniom, przyszły śpiewak,a wówczas młody lektor, nagrywał dla pierwszych niezależnych stacji radiowych. Niewielu słuchaczy rozpoznawało wówczas nowe głosy radia i telewizji, ale sam fakt zaistnienia wolnego rynku w mediach dawał nadzieję na odmianę losów całego kraju.

Pierwsze niezależne sesje nagraniowe powstawały w prymitywnych warunkach. Przyszli reżyserzy dźwięku wypożyczali sprzęt od uczelni i przyjaciół mających kontakty z Zachodem. Profesjonalne mikrofony były niezwykle trudne do zdobycia. Na prędce budowane studia nagraniowe, często w piwnicach budynków mieszkalnych i domów kultury, zamiast niedostępnych płytek wyciszających, miały na ścianach tacki, na jakich w sklepach spożywczych sprzedawano nabiał. Nowy, odważny świat wykluwał się z niedostatku.

Głos Cezarego wspierał wolny rynek od samego początku. Zaproszony do pierwszej reklamy polecającej nowe radio, dziś znane jako „Zetka”, Cezary anonsował korzyści wolnego rynku z głośników radiowych w całej Polsce. W pierwszej reklamie „Radia Zet” jego głos zabrzmiał do spółki z głosem przyszłego aktora teatru i filmu Rafała Królikowskiego.

W 1991 roku Cezary wyjechał do USA. Polonijne rozgłośnie Nowego Jorku i Chicago natychmiast zgłosiły się do współpracy. Jego głos reklamował Polskie Linie Lotnicze LOT, Linie FinAir, firmy telefoniczne, w tym telekomumikacyjne giganty , jak AT&T i Sprint. Z głośników radiowych i telewizyjnych polecał banki, w tym Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Nowojorskie agencje reklamowe, jak YAR Communications and Young & Rubicam stały się jego klientami. Zaproszony do współpracy z Amerykańskimi Związkami Zawodowymi Aktorów Scen, Filmu i Telewizji (SAG-AFTRA) zachęcał Polonię do udziału w spisach powszechnych, w tym Census 2000. Nagrywał w wielu studiach Manhattanu i w słynnych Bell Labs w New Jersey. Polskojęzyczne rozgłośnie radiowe i stacje tv używały „spotów” z głosem Cezarego w Nowym Jorku, Chicago, Detroit, Los Angeles i na Florydzie.

Jego głos i doświadczenie sceniczne wielokrotnie służyły Amerykańskiej Polonii w charakterze MC. Przed wielotysięczną publicznością scen Nowego Jorku prezentował przedstawienia teatrów z Polski z udziałem wielu gwiazd. Byli wród nich m.in. Piotr Fronczewski i Magdalena Zawadzka. W studiach nagraniowych, z polskich aktorów mieszkających w USA,  pracował m.in. z Elżbietą Czyżewską.

Cezary mieszka na Kew Gardens w Nowym Jorku. Doświadczenie reklamowe służy mu w kolejnych przedsięwzięciach. Obecnie w charakterze brokera nieruchomości reprezentuje bezpośrednio sprzedawców, jak i firmy deweloperskie.

Cezar Doda, the voiceover

Before graduating from Warsaw Academy of Music as a classical singer Cezary became “go-to” voiceover for the Sound Engineering Department of his Alma Mater.

“Kronika Filmowa” (Film Reel) used by the students to practice their future craft needed at least one of the original soundtracks to be replaced. Cezary’s voice proved to be perfect for the task. Many of the future sound engineers successfully applied his bass-baritone to their projects.

When the Berlin Wall went down and the old system came to be replaced by the new one, future opera singer took part in creating first radio commercials for the independent radio stations. Although very few listeners knew the names of the first “commercial voices”, audiences throughout the country welcomed free markets and new ways to advertise products and services.

First recording sessions not affiliated with the old regime were produced in makeshift studios. Young to-be-sound-engineers were borrowing equipment from their universities or from their friends who were fortunate to have contacts with the West. Professional level microphones were almost impossible to be acquired and needed to be carefully guarded. Due to lack of proper equipment, to create sound-proofing, first free-world recording studios had egg-trays glued to the walls. Many sessions took place in such conditions. Cezary was one the pioneers in this brave new world.

While his singing voice was recorded to be used in theatrical performances and happenings, his speaking voice was hired to advertise first independently owned radio stations such as Radio Zet, also known as Zetka. The first commercial spot advertising Radio Zet itself used voice of Cezary Doda as the announcer.

In 1991 Cezary emigrated to the United States. Polonia radio and tv stations in New York and Chicago aired first commercials with his voice. LOT Polish Airlines, FinAir, telephone companies and telecommunication giants like AT&T, also banks like Polish Slavic Federal Credit Union acquired services of his low-timbre baritone in their radio and tv spots. New York based YAR Communications and Young and Rubicam advertisement agencies became his clients.

Invited by SAG/AFTRA, Cezary recorded Polish language version of “Census 2000” spot aired in New York, Chicago, Detroit, Los Angeles and other areas with Polish speaking audience.

His voice and stage experience proved to be useful in another role. The role of MC. Cezary Doda presented numerous Polish performances visiting New York with major tv stars. Piotr Fronczewski and Magdalena Zawadzka were among them. He also worked with Elżbieta Czyżewska, Grzegorz Heromiński and other Polish actors who lived, or still live in the United States.

Cezary resides in Kew Gardens NY. His skills and experience in the field of advertisement became vital for his new enterprises. As a licensed Real Estate Broker he uses his voice to advertise properties he is hired to sell.